مقايسه آگهی ها

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

2,400,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
2,400,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

250,000,000تومان
اجاره کارگاه بهداشتی خیابان ایندامین

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

250,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

3,000,000,000تومان
اجاره انبار در نزدیکی تهران-انبار-انبار-انباری-انبارداری-انبار ارزان- اجاره انبار-انبار-انباری-انبارداری-انبار ارزان- اجاره انبار- انبار

زمین : 4400
سوله : 1200
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1200
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل