مقايسه آگهی ها

7,500,000,000تومان
قیمت زمین منطقه صنعتی 60 متری شورآباد-املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 1400
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

7,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1400
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

3,500,000,000تومان
قیمت خرید انبار و سالن صنعتی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2010
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

950,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

2,400,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس