زمین : 5400
سوله : 250
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

550,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 250

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

زمین : ١٩٥٠٠
سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

20,000,000,000تومان

زمین : ١٩٥٠٠
سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 5000
سوله : 500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

زمین : 500
سوله : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 500
سوله : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 5000
سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

16,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

3,500,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

5,000,000,000تومان
قیمت خرید انبار و سالن صنعتی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2010
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

5,000,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

زمین : 4842
سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

3,800,000,000تومان

زمین : 4842
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

7,500,000,000تومان
فروش کارخانه فعال جواز شیمیایی در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی

زمین : 4800
سوله : 1400
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

7,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1400
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

950,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱