5,000,000,000تومان

سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

5,000,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

20,400,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 1250
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

20,400,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1250
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

7,500,000,000تومان
فروش زمین 2000 متری با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1400
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

7,500,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1400
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

550,000,000تومان
blank

سوله : 250
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

550,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 250

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

20,000,000,000تومان
فروش زمین به مساحت 272000متر نزدیک تهران

سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

20,000,000,000تومان

زمین : ١٩٥٠٠
سوله : ٥٥٠٠
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

3,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

سوله : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 500
سوله : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

16,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

16,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

3,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
3,500,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

3,800,000,000تومان
فروش سوله با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

3,800,000,000تومان

زمین : 4842
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

950,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

950,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱