4,400,000,000تومان
شهرک صنعتی اسکو خرید و فروش کارخانه کارگاه

زمین : 1125
سوله : 640
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

4,400,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 640
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 43000
سوله : 2000
اداری : 1560
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

43,000,000,000تومان

زمین : 43000
سوله : 2000
اداری : 1560

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 16300
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

15,000,000,000تومان

زمین : 16300
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 10500
سوله : 4400
اداری : 200

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4400
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

100,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 5500
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

زمین : 1800
سوله : 450
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

3,800,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 450
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

400,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵