32,000,000,000تومان
چطور کد بورسی بگیریم، برای سرمایه گذاری در بورس از کجا شروع کنیم؟

سوله : 278
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

32,000,000,000تومان

زمین : 840
سوله : 278

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

4,400,000,000تومان
شهرک صنعتی اسکو خرید و فروش کارخانه کارگاه

سوله : 640
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

4,400,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 640
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

9,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 540
اداری : 450
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

9,000,000,000تومان

زمین : 44100
سوله : 540
اداری : 450

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

43,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 1560
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

43,000,000,000تومان

زمین : 43000
سوله : 2000
اداری : 1560

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

15,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

15,000,000,000تومان

زمین : 16300
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

2,500,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 700
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه ابمعدنی در شهرستان سپیدان استان فارس

سوله : 4400
اداری : 200

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4400
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

100,000,000تومان35,000,000تومان
فروش سوله با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

1,200,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 600
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

4,000,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

سوله : 1000
اداری : 100
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

4,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 100

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

3,800,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

سوله : 450
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

3,800,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 450
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

1,200,000,000تومان
فروش ۶۰۰ متر سوله صنعتی در شهرستان بوانات استان فارس

سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

400,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در شهرستان در بهترین نقطه شیراز/املاک صنعتی سوله

سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

400,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵