مقايسه آگهی ها

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

400,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس