9,500,000,000تومان

سوله : 1600
اداری : 450
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

9,500,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1600
اداری : 450

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

110,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

110,000,000,000تومان

زمین : 5551
سوله : 2500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

12,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 2800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

12,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

6,500,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 800
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

6,500,000,000تومان

زمین : 2240
سوله : 800
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

25,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1150
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

25,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

8,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 204
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

8,000,000,000تومان

زمین : 1767.5
سوله : 204
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

2,940,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 420
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

2,940,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 420
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

30,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

سوله : 4500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

30,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 4500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

3,900,000,000تومان
شهرستان علی آباد کتول، شهرک صنعتی الازمن کارخانه فعال

سوله : 800
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

3,900,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

سوله : 4500
اداری : 500
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

30,000,000,000تومان

زمین : 17500
سوله : 4500
اداری : 500

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

3,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله مناسب مشاغل مختلف در شاهدشهر شهریار

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,000,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,600,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,600,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

6,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1600
اداری : 450
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1600
اداری : 450

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

6,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1622
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

6,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1622

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

6,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴