مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل