زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

3,900,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

زمین : 17500
سوله : 4500
اداری : 500
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

30,000,000,000تومان

زمین : 17500
سوله : 4500
اداری : 500

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,000,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

1,600,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 4400
سوله : 1600
اداری : 450
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

6,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1600
اداری : 450

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

زمین : 4400
سوله : 1622
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

6,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 1622

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

زمین : 3000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,100,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 4500
سوله : 900
اداری : 200
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

4,100,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 900
اداری : 200

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز قیر و ایزوگام در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 4050
سوله : 1400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

2,200,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 1400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 1700
سوله : 420
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 420

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

10,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

15,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

15,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 2650
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

1,700,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

3,200,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹