مقايسه آگهی ها

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

1,600,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

1,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس