مقايسه آگهی ها

4,000,000,000تومان
کارخانه تولید نایلون و نایلکس استان خوزستان با خط تولید

زمین : 1700
سوله : 420
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 420

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,600,000,000تومان
خرید کارخانه با وام بانکی در شهرستان علی اباد کتول استان گلستان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

1,600,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

10,000,000,000تومان
شهرک صنعتی شاهرود فروشنده کارخانه تولید فوم پلی اتیلن

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

10,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

15,000,000,000تومان
فروش زمین دارای 4 سوله نرسیده به رشت

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

15,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

15,000,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید مواد شوینده در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

15,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

1,700,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری

زمین : 2650
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

1,700,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

3,200,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

1,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

23,000,000,000تومان
فروش کارخانه تجهیزات پزشکی استان گلستان

زمین : 17500
سوله : 4500
اداری : 500
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

23,000,000,000تومان

زمین : 17500
سوله : 4500
اداری : 500

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

1,000,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید مواد شوینده در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

1,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳