3,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

3,200,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

2,550,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 1700
سوله : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

2,550,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

1,800,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

1,800,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹