مقايسه آگهی ها

1,800,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

1,800,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 70

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

6,000,000,000تومان
فروش کارخانه دام و طیور و ابزیان با وام بانکی در استان ایلام

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 500
اداری : 100

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹