مقايسه آگهی ها

زمین : 1287
سوله : 1630
اداری : 700
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

18,000,000,000تومان

زمین : 1287
سوله : 1630
اداری : 700

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

15,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷