2,600,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 140
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

2,600,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 140

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

زمین : 4335
اداری : 35
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

1,000,000,000تومان

زمین : 4335
اداری : 35

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

زمین : 8000
سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,400,000,000تومان
اجاره سول مناجاره سوله دو طبقه 1200 متر در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قماسب کارهای بهداشتی در منطقه باقرشهر

زمین : 860
سوله : 360
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

1,400,000,000تومان

زمین : 860
سوله : 360
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

2,500,000,000تومان
فروش واحد صنعتی در بروجرد

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰