6,500,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1149
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1149

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

7,200,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

7,200,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 4000
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

35,000,000,000تومان

زمین : 23500
سوله : 4000
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,600,000,000تومان
blank

سوله : 2500
اداری : 488
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,600,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 488

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 580
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 580
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

60,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1300
اداری : 225
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

60,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 225

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

5,000,000,000تومان
blank

سوله : 666
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

5,000,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 666
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

60,000,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 4800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

60,000,000,000تومان

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

6,500,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در خیابان عرفان اتوبان آزادگان

سوله : 1000
اداری : 75
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

6,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 75

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

6,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 620
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 3609
سوله : 620
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

30,000,003تومان4,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 600
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

30,000,003تومان4,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

35,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 4200
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 10300
سوله : 4200
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

2,600,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 450
اداری : 30
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

2,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

1,050,000,000تومان
blank

سوله : 600
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

1,050,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

15,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : ۳۱۰۰
اداری : ۴۰۰
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

15,000,000,000تومان

زمین : ۱۰۰۰۰
سوله : ۳۱۰۰
اداری : ۴۰۰

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴