مقايسه آگهی ها

7,000,000,000تومان
شهرک صنعتی فیروزکوه منطقه فیروزکوه

زمین : 2006
سوله : 550
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

7,000,000,000تومان

زمین : 2006
سوله : 550
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

8,000,000,000تومان
فروش سوله کارگاهی با متراژ 300 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4840
سوله : 740
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

8,000,000,000تومان

زمین : 4840
سوله : 740
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

3,750,000,000تومان
تبریز _ شهرستان عجبشیر _ اجاره سوله 1500 متر

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

3,750,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

100,000,000تومان16,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 160
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

100,000,000تومان16,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 160

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 20
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800
اداری : 20

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

زمین : ۱۰۰۰
سوله : 250
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

زمین : ۱۰۰۰
سوله : 250
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

4,000,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 3000
سوله : 1188
اداری : 75
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1188
اداری : 75

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

5,500,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 80
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

5,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1700
اداری : 80

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

2,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

2,200,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

36,000,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

36,000,000,000تومان

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

100,000,000تومان45,000,000تومان
فروش سوله کارگاهی با متراژ 300 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

100,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

1,600,000,000تومان
شهرک صنعتی فیروزکوه منطقه فیروزکوه

زمین : 1960
سوله : 420
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

1,600,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 420
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲