مقايسه آگهی ها

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

450,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

4,000,000,000تومان1,200تومان

زمین : 5130
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل