زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 850
اداری : 160

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

7,500,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 4000
سوله : 350
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

7,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 350
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

5,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : ۳۰۰۰
سوله : ۱۵۰۰
اداری : ۱۶۰
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

5,000,000,000تومان

زمین : ۳۰۰۰
سوله : ۱۵۰۰
اداری : ۱۶۰

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,500,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

4,500,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

4,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

15,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3200
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

38,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

38,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

30,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

8,800,000,000تومان
واگذاری سوله با تمام امکانات خط تولید وبرند در شهرک صنعتی اراک

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

8,800,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 2006
سوله : 550
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

8,800,000,000تومان

زمین : 2006
سوله : 550
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

11,000,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 5000
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷