11,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

زمین : 5000
سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 24000
سوله : 3000
اداری : 600
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

50,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 3000
اداری : 600

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

7,000,000,000تومان

زمین : 11000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

7,000,000,000تومان

زمین : 11000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

1,100,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 3875
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

1,100,000,000تومان

زمین : 3875

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

10,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 4100
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان

زمین : 4100
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

2,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه

زمین : 2960
سوله : 430
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

2,500,000,000تومان

زمین : 2960
سوله : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله شیمیایی در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

2,500,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

4,800,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

5,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : ۳۰۰۰
سوله : ۱۵۰۰
اداری : ۱۶۰
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5,000,000,000تومان

زمین : ۳۰۰۰
سوله : ۱۵۰۰
اداری : ۱۶۰

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

1,800,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در جاده ورامین منطقه قلعه نو

زمین : 750
سوله : 350
اداری : 20
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

1,800,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 350
اداری : 20

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5,000,000,000تومان
فروش سوله درشهرک صنعتی مامونیه

زمین : 2450
سوله : 1200
اداری : 340
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

5,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1200
اداری : 340

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

25,000,000,000تومان
فروش سوله 600 متری در ملارد برق 3 فاز 100 آمپر

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

25,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,300,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در متراژهای مختلف در منطقه شهریار

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

3,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 160

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

1,050,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 600
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

1,050,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 600

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

3,500,000,000تومان
کارخانه خط تولید ساندویچ پانل المانی پلی یورتان صوفیان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶