زمین : 8000
سوله : 2500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

16,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 2500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : 1980
سوله : 900
اداری : 16
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

10,400,000,000تومان

زمین : 1980
سوله : 900
اداری : 16

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 42000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

966,000,000,000تومان

زمین : 42000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه

زمین : 700000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان

زمین : 700000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 1700
سوله : 530
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

4,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 530
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

19,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد
19,000,000,000تومان

زمین : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

5,400,000,000تومان
خرید سوله کوچک جهت انبار در بابلسر علی آباد‌

زمین : 450
سوله : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

5,400,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

6,600,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 550
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

6,600,000,000تومان

زمین : 550

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

4,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

49,000,000,000تومان

زمین : 13000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

49,000,000,000تومان

زمین : 13000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 110
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

7,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 110

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

6,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

120,000,000تومان15,000,000تومان
فروش تجاری در بازار اهن - اهن مکان بزرگراه ازادگان

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

120,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 500
سوله : 430
اداری : 4 خواب
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

15,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 430
اداری : 4 خواب

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 800
سوله : 750
اداری : 4 خواب
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

18,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 750
اداری : 4 خواب

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵