مقايسه آگهی ها

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

3,200,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل