زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

160,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

25,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1112
سوله : 800
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

25,000,000,000تومان

زمین : 1112
سوله : 800
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

600,000,000تومان35,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3240
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 3240
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

200,000,000تومان20,000,000تومان
فروش تجاری در بازار اهن - اهن مکان بزرگراه ازادگان

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

3,800,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 1851
سوله : 800
اداری : 600
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

3,800,000,000تومان

زمین : 1851
سوله : 800
اداری : 600

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 3500
سوله : 1800
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1800
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

6,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

زمین : 8000
سوله : 2500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

16,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 2500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : 1980
سوله : 900
اداری : 16
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

10,400,000,000تومان

زمین : 1980
سوله : 900
اداری : 16

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 42000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

966,000,000,000تومان

زمین : 42000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 700000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

210,000,000,000تومان

زمین : 700000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 1700
سوله : 530
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

4,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 530
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

19,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس
19,000,000,000تومان

زمین : 2200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

5,400,000,000تومان
خرید سوله کوچک جهت انبار در بابلسر علی آباد‌

زمین : 450
سوله : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

5,400,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

6,600,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 550
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

6,600,000,000تومان

زمین : 550

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵