مقايسه آگهی ها

30,000,000,000تومان

زمین : 10000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 2200
سوله : 1800
اداری : 250
پلاستیک, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

18,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1800
اداری : 250

پلاستیک, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

3,200,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس