مقايسه آگهی ها

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

نام مشاور : حسینی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

1,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

نام مشاور : حسینی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

2,800,000,000تومان

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس