4,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 10044
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 10044

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

زمین : 3690
سوله : 600
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

3,500,000,000تومان

زمین : 3690
سوله : 600
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

5,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

5,700,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 35
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

5,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 35

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

ویژه
3,900,000,000تومان
چطور قیمت طلا را پیش بینی کنیم؟

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 60
فلزی

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

3,900,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 60

فلزی

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

زمین : 6100
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,100,000,000تومان

زمین : 6100
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

زمین : 2200
سوله : 160
اداری : 30
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,800,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 160
اداری : 30

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

85,000,000تومان
واگذاری زمین با جواز موتور سیکلت در شهرک صنعتی سمنان

زمین : 3500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

85,000,000تومان

زمین : 3500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

زمین : 1575
سوله : 530
اداری : 90
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

2,700,000,000تومان

زمین : 1575
سوله : 530
اداری : 90

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

1,950,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 4000
سوله : 528
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 528
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 2000
سوله : 420
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 420
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

زمین : 5400
سوله : 800
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,300,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 800
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

8,500,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 30000
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

8,500,000,000تومان

زمین : 30000

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

1,200,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 4000
سوله : 1442
اداری : 144
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

3,700,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1442
اداری : 144

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱