250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

1,200,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

1,200,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 500
اداری : 160

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 250
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 12500
سوله : 2100
اداری : 400
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

12,000,000,000تومان

زمین : 12500
سوله : 2100
اداری : 400

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

1,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 7500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

1,500,000,000تومان

زمین : 7500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

3,500,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

زمین : 2250
سوله : 915
اداری : 85
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

3,200,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 915
اداری : 85

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ویژه
4,500,000,000تومان
چطور قیمت طلا را پیش بینی کنیم؟

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 60
فلزی

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

4,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 60

فلزی

نام مشاور : فراز

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

زمین : 3450
سوله : 720
اداری : 81
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

3,300,000,000تومان

زمین : 3450
سوله : 720
اداری : 81

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

زمین : 3700
سوله : 1495
اداری : 141
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

30,000,000,000تومان

زمین : 3700
سوله : 1495
اداری : 141

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

6,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 800
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

7,800,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 7800
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

7,800,000,000تومان

زمین : 7800

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1,000,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره کارخانه مجهز با کاربری مواد غذایی در شهرک صنعتی گرمسار

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1,000,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱