مقايسه آگهی ها

رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

30,000,000تومان9,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 540
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 540

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره بی نظیر سالن سوله یا کارگاه در منطقه قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1100
سوله : 500
اداری : 130
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 500
اداری : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

20,000,000تومان3,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 520
سوله : 195
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 195
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

10,000,000تومان1,500,000تومان
اجاره فوری انبار و کارگاه و املاک صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

15,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره موارد اکازیون انبار کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 3250
سوله : 200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

15,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 3250
سوله : 200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

4,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره زمین های صنعتی جهت کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
4,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

5,000,000تومان1,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و کارگاه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان
فروش انبار کارگاه کارخانه سالن و سوله در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

60,000,000تومان7,800,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه کوچک تولیدی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1420
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

60,000,000تومان7,800,000تومان

زمین : 1420
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

22,000,000تومان7,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه و کارخانه تولیدی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 614
سوله : 350
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

22,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 614
سوله : 350
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

70,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

30,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره سالن سوله صنعتی و اکازیون زیر قیمت در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

30,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس