مقايسه آگهی ها

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه 2700 متری در شهرک صنعتی گرمسار

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

5,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

5,000,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

1,000,000,000تومان
سوله صنعتی در شهرک شکوهیه قم

زمین : 1050
سوله : 580
اداری : 25
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,000,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 580
اداری : 25

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 40

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,600,000,000تومان
فروش انبار ، تهران

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 50
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 50

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

3,400,000,000تومان
اجاره کارخانه شهرک صنعتی زواره ای

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

3,400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 2450
سوله : 850
اداری : 250
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

4,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 850
اداری : 250

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس