کارخانه های متعدد ریخته گری در شهرک های صنعتی فعالیت میکنند که از جمله انها میتوان به ذوب فلزات یا همان سوله ریخته گری اشاره کرد که در شهرک های خاصی از جمله شهرک صنعتی شمس اباد شهرک صنعتی عباس اباد شهرک صنعتی ایوانکی شهرک صنعتی پایتخت یا علی اباد از جمله این شهرک هاست.

39,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

39,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

220,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 5000
اداری : 500
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

220,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

4,500,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1000
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

4,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 1000
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

10,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه - شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 75
اداری : 35
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 75
اداری : 35

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

100,000,000تومان15,000,000تومان
blank

سوله : 450
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

23,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1300
اداری : 300
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

23,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1300
اداری : 300

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

17,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 920
اداری : 120
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

17,000,000,000تومان

زمین : 2345
سوله : 920
اداری : 120

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

16,000,000,000تومان
کارخانه سوله وسالن در شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

سوله : 850
اداری : 250
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 850
اداری : 250

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

5,000,000,000تومان
blank

سوله : 510
اداری : 120
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

5,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 510
اداری : 120

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

260,000,000,000تومان
blank

سوله : 6000
اداری : 200
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

260,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 6000
اداری : 200

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارگاه ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 500
اداری : 80
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

100,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

1,000,000,000تومان160,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج

سوله : 2000
اداری : 500
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

1,000,000,000تومان160,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

3,500,000,000تومان
blank

سوله : 900
اداری : 50
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

3,500,000,000تومان

زمین : 1365
سوله : 900
اداری : 50

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

1,300,000,000تومان
blank

سوله : 200
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

1,300,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

300,000,000تومان4,500,000تومان
blank

سوله : 200
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

300,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶