مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ساعت قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

80,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

150,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2010
سوله : 1100
اداری : 110
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 1100
اداری : 110

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3500
اداری : 350

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل