مقايسه آگهی ها

زمین : 3100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

775,000,000تومان

زمین : 3100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 400
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 400

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 13000
سوله : 4800
صنعتی, فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4800

صنعتی, فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1287
سوله : 1630
اداری : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 1287
سوله : 1630
اداری : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل