مقايسه آگهی ها

150,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ با قیمت مناسب در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

150,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1600
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

6,000,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2010
سوله : 1100
اداری : 110
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,500,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 1100
اداری : 110

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 3000
سوله : 1500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,250,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

600,000,000تومان
فروش سوله فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

600,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

30,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله ۷۲۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس