مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره کارخانه باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

300,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
قیمت اجاره کارگاه ارزان با کاربری فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,950,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

80,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل