مقايسه آگهی ها

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500
فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1670
سوله : 550
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 550

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

300,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره کارخانه باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

300,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
قیمت اجاره کارگاه ارزان با کاربری فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,950,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل