مقايسه آگهی ها

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان
کارخانه فعال آب معدنی در جاده هراز اجاره داده میشود

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

19,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل