130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

120,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 300
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 300
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

50,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : ۱۷۰۰
اداری : ۴۰۰
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

50,000,000,000تومان

زمین : ۴۰۰۰
سوله : ۱۷۰۰
اداری : ۴۰۰

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 3000
اداری : 400
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

35,000,000,000تومان

زمین : 11650
سوله : 3000
اداری : 400

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

62,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1800
اداری : 50
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

62,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1800
اداری : 50

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 3000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3380
اداری : 220
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 3380
اداری : 220

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

17,500,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

17,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2000
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

14,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 884
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 884
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 4000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

35,000,000,000تومان

زمین : 23500
سوله : 4000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

13,500,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 600
اداری : 60
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

13,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 60

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

24,000,000,000تومان
blank

سوله : 1500
اداری : 100
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

24,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 1500
اداری : 100

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

66,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 2760
اداری : 140
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

66,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 2760
اداری : 140

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

16,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه ایزوگام در شهرک صنعتی جنت آباد

سوله : 800
اداری : 20
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 800
اداری : 20

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

50,000,000,000تومان
blank

سوله : 2200
اداری : 600
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 2200
اداری : 600

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

12,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 700
اداری : 60
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 700
اداری : 60

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰