سیم و کابل/برق/الکترونیک/

زمین : 1000
سوله : 1100
اداری : 100
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1100
اداری : 100

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

زمین : 3800
سوله : 1500
اداری : 700
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

زمین : 3800
سوله : 1500
اداری : 700

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

زمین : 5000
سوله : 2000
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه 4 شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

9,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

زمین : 25000
سوله : 15000
اداری : 1000
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

500,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 15000
اداری : 1000

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

3,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

زمین : 920
سوله : 700
اداری : 18
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 920
سوله : 700
اداری : 18

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 4400
سوله : 280
اداری : 80
برق والکترونیک, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

4,400,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 280
اداری : 80

برق والکترونیک, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 500
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

80,000,000تومان15,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

80,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 100

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 600
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 600

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

100,000,000تومان1,700,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1550
سوله : 550
اداری : 200
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

100,000,000تومان1,700,000تومان

زمین : 1550
سوله : 550
اداری : 200

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

6,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 7500
سوله : 1700
اداری : 85
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

6,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1700
اداری : 85

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

50,000,000تومان6,500,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 40
برق والکترونیک

نام مشاور : تمیزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

50,000,000تومان6,500,000تومان

زمین : 1600
سوله : 750
اداری : 40

برق والکترونیک

نام مشاور : تمیزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280
آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1200
اداری : 280

آلومینیوم, اداری, بافندگی, برق والکترونیک, پلاستیک, تجاری, صنایع چوب, صنعتی, فلزی, کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴