مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2040
سوله : 1050
اداری : 150
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1050
اداری : 150

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
سوله فروشی-سوله اجاره-اجاره سوله-خرید سوله-معاوضه سوله-

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 700
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 700

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3330
سوله : 2000
اداری : 100
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

400,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 3330
سوله : 2000
اداری : 100

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2025
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,350,000,000تومان

زمین : 2025

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل