زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

4,500,000,000تومان
قیمت ملک صنعتی در تاکستان شهرک صنعتی حیدریه

زمین : 3100
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,500,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 250
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

38,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

800,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

800,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 3068
سوله : 650
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

5,000,000,000تومان

زمین : 3068
سوله : 650
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶