50,000,000تومان6,000,000تومان
blank

سوله : 250
اداری : 12
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 12

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

150,000,000تومان14,000,000تومان
blank

سوله : 710
اداری : 70
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

150,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 710
اداری : 70

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

300,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سالن 500 متری در منطقه امیریه شهریار

سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

300,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد

سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

25,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سالن 500 متری در منطقه امیریه شهریار

سوله : 300
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

25,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

50,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره سوله 800 متری مناسب انبار در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 300
اداری : 70
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 70

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان22,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سالن 500 متری در منطقه امیریه شهریار

سوله : 1800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

200,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1100متری در جاده ملارد

سوله : 360
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

200,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 360
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

6,600,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 210
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

6,600,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 210
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

150,000,000تومان12,000,000تومان
قیمت کارگاه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 720
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

150,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1110
سوله : 720
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

120,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ در منطقه صنعتی کمرد

سوله : 850
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

120,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1110
سوله : 850
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

55,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 3500
اداری : 450
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

55,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 3500
اداری : 450

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

150,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره ملک با سوله 700 متری در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

سوله : 700
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

150,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 700
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰