مقايسه آگهی ها

زمین : 5250
سوله : 400
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 400
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90
فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90

فلزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 700
شیمیایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700

شیمیایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,450,000,000تومان

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1460
سوله : 650
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1460
سوله : 650
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 3300
سوله : 1100
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 1100
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1500
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

650,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی سالاریه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1570
سوله : 570
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

500,000,000تومان

زمین : 1570
سوله : 570
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل