كيلومتر 2 جاده سلفچگان ساوه مساحت 553 هكتار توسعه آتی شهرک 240 هكتار مساحت زمين صنعتی 197 هكتار میباشد که مربوط به استان قم بوده و جز مناطق ازاد و ویژ اقتصادی میباشد خرید زمین با شرایط عالی و خرید کارخانه های فعال در شهرک صنعتی سلفچگان در تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد 02536646171   4

مقایسه آگهی ها

مقایسه