مقايسه آگهی ها

90,000,000تومان
۲۴۰مترسوله فلزی منطقه صنعتی سلفچگان اجاره داده میشود

زمین : 280
سوله : 240
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

90,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 240

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

2,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس