كيلومتر 2 جاده سلفچگان ساوه مساحت 553 هكتار توسعه آتی شهرک 240 هكتار مساحت زمين صنعتی 197 هكتار میباشد که مربوط به استان قم بوده و جز مناطق ازاد و ویژ اقتصادی میباشد خرید زمین با شرایط عالی و خرید کارخانه های فعال در شهرک صنعتی سلفچگان در تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد 02536646171

4,200,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

4,200,000,000تومان

زمین : 5250

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

4,750,000,000تومان
اجاره کارگاه 800 متری بهداشتی در شهر قدس
4,750,000,000تومان

زمین : 5000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

4,200,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله
4,200,000,000تومان

زمین : 5250

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

3,750,000,000تومان
خرید و فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

3,750,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

12,000,000,000تومان
فروش سوله با متراژ ۳۶۰۰ متر در شهرک صنعتی سلفچگان قم

سوله : 3600
اداری : 440
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

12,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 3600
اداری : 440

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

4,800,000,000تومان
خرید زمین های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
4,800,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

600,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله شیمیایی با متراژ ۲۰۰۰ متر در منطقه ویژه سلفچگان قم

سوله : 2000
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

600,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 2000
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

8,500,000,000تومان
blank

سوله : 1300
اداری : 400
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

8,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1300
اداری : 400

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 4000
اداری : 900
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000,000تومان

زمین : 60210
سوله : 4000
اداری : 900

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

3,500,000,000تومان
blank

سوله : 1600
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

3,500,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1600
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

1,250,000,000تومان
فروش زمین بامتراژ ۲۵۰۰متر زون انبار در منطقه ی ویژه سلفچگان قم
1,250,000,000تومان

زمین : 2500

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

940,000,000تومان
خرید زمین با متراژ ۲۵۰۰ متر با کاربری انبار در منطقه ی ویژه سلفچگان قم
940,000,000تومان

زمین : 2500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

50,000,000تومان120,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ ۷۸۰۰ متر در منطقه ویژه سلفچگان قم

سوله : 7800
شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

50,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7800

شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

3,500,000,000تومان
فروش سوله با متراژ ۷۵۰ متر در منطقه ی ویژه سلفچگان قم

سوله : 750
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

3,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 750
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

100,000,000تومان35,000,000تومان
blank

سوله : 900
اداری : 55
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

100,000,000تومان35,000,000تومان
blank

سوله : 900
اداری : 55
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 55

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵