مقايسه آگهی ها

1,500,000,000تومان
اجاره انبار 600 متری شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 942
سوله : 432
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

1,500,000,000تومان

زمین : 942
سوله : 432
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

3,500,000,000تومان
خرید سالن سوله یا کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,500,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

5,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی جهت انبار در شهرک صنعتی مامونیه/املاک صنعتی سوله
5,700,000,000تومان

زمین : 190000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,700,000,000تومان
خرید انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی مامونیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,000,000,000تومان
خرید انبار کالا و دپو محصولات در شهرک صنعتی مامونیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 5000
سوله : 3000
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,160,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 130000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

4,160,000,000تومان

زمین : 130000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

189,600,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 12640
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس