مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,680,000,000تومان

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230
تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230

تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4500
سوله : 2800
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2800
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2070
سوله : 1070
اداری : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 2070
سوله : 1070
اداری : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1380
سوله : 650
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 1380
سوله : 650
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل