مقايسه آگهی ها

زمین : 4200
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 800
سوله : 950
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 950
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

4,680,000,000تومان

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230
تجاری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230

تجاری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 80

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2800
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2800
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل