وردآورد تهران محله وردآورد جز شهرداری منطقه 21 تهران میباشد این منطقه شامل املاک صنعتی و مسکونی است اجاره خرید فروش انبار کارگاه سالن و سوله از فعالیتهای مشاور املاک صنعتی سوله در این منطقه بوده است . محله ورداورد تهران شامل خسابان های 63 یا ملک خیابان 65 یا خیابان گلزار – خیابان 67 یا آزادی و خیابان اصلی ورداورد میباشد که دسترسی به سه بزرگراه فتح یا جاده قدیم کرج – بزرگراه لشکری یا جاده مخصوص کرج و بزرگراه حجاری یا اتوبان تهران کرج این محله را با موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری در منطقه قرار داده است.

مقایسه آگهی ها

مقایسه