آگهی های باغ و باغچه

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره باغ و باغچه به صورت روزانه قرار داده می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس فروش یا شعبه تماس بگیرید.

48,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2575
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

48,000,000,000تومان

زمین : 6140
سوله : 2575

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

3,750,000,000تومان
blank

سوله : 150
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,750,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2,200,000,000تومان
blank

سوله : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

2,200,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,400,000,000تومان
فروش سوله بفروش سوله در حال ساخت با متراژ 180 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قما متراژ 3600 متر در شهرک صنعتی سلفچگان قم

سوله : 120
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,400,000,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,700,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

1,700,000,000تومان

زمین : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان
فروش سوله بفروش سوله در حال ساخت با متراژ 180 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قما متراژ 3600 متر در شهرک صنعتی سلفچگان قم

سوله : 190
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 190
سوله : 190

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

سوله : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

زمین : 1500
سوله : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

4,995,000,000تومان
اجاره سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 135
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

4,995,000,000تومان

زمین : 135
سوله : 135

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

6,500,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 180
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

6,500,000,000تومان

زمین : 130
سوله : 180

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

9,000,000,000تومان
blank

سوله : 270
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

9,000,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 270

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

5,500,000,000تومان
blank

سوله : 110
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 406
سوله : 110

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

5,500,000,000تومان
فروش سوله بفروش سوله در حال ساخت با متراژ 180 متر در شهرک صنعتی محمود آباد قما متراژ 3600 متر در شهرک صنعتی سلفچگان قم

سوله : 300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

4,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 160
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 160

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

4,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در جاده قدیم قم - تهران

سوله : 180
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

4,500,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 180

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

5,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

1,800,000,000تومان
اجاره سالن در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

1,800,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸