آگهی های باغ و باغچه

در این قسمت موارد جدید آگهی های خرید و فروش و یا اجاره باغ و باغچه به صورت روزانه قرار داده می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره مستقیم کارشناس فروش یا شعبه تماس بگیرید.

1,000,000,000تومان70,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در ناحیه صنعتی دهک

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,000,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

زمین : 77000
سوله : 400
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

20,000,000,000تومان

زمین : 77000
سوله : 400

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمین : 1350
سوله : 160 متر ساخت 2 خواب
اداری : 60
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

7,500,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 160 متر ساخت 2 خواب
اداری : 60

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 6000
سوله : 1500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 5700
سوله : 1400
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

35,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 1400

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

42,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

زمین : 4600
سوله : 450
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

8,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 450

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

زمین : 5000
سوله : 3500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 400
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

1,500,000,000تومان

زمین : 400

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

زمین : 60000
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 60000

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 500
سوله : 430
اداری : 4 خواب
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

15,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 430
اداری : 4 خواب

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 800
سوله : 750
اداری : 4 خواب
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

18,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 750
اداری : 4 خواب

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵