100,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 60000
سوله : 5000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 5000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

4,500,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 10000
سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

38,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

38,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

50,000,000,000تومان
blank

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷