150,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 7800
اداری : 90
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

150,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 7800
اداری : 90

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

5,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 2000
اداری : 60
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 60

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

450,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 800000
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

450,000,000,000تومان

زمین : 11000000
سوله : 800000

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

1,500,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 1500
اداری : 200
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

1,500,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1500
اداری : 200

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

5,300,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1456
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

5,300,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1456
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

95,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 870
اداری : 50
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

95,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 870
اداری : 50

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

4,500,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

4,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

100,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 5000
اداری : 300
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 5000
اداری : 300

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

38,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 5000
اداری : 120
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

38,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 120

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

50,000,000,000تومان
blank

سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷