کارخانه فعال شامل کلیه کارخانجات در حال تولید یا فعالیت میباشد برای خرید فروش و اجاره کارخانه و کارگاه در تهران و شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی بهترین گزینه ها نزد املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

12,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

12,000,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

11,000,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

زمین : 3850
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1,925,000,000تومان

زمین : 3850

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 640
سوله : 216
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

1,800,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 216
اداری : 80

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

9,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله جهت انبار با متراژ 1000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1000
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 5300
سوله : 1050
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

8,000,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 1050

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ 220 متر با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 2150
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

16,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶