کارخانه فعال شامل کلیه کارخانجات در حال تولید یا فعالیت میباشد برای خرید فروش و اجاره کارخانه و کارگاه در تهران و شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی بهترین گزینه ها نزد املاک صنعتی سوله

500,000,000تومان35,000,000تومان
این ملک اجاره رفت | املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1400
اداری : 700

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 4850
سوله : 2600
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 4850
سوله : 2600
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

3,800,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در شهرک صنعتی ده حسن

زمین : 1851
سوله : 800
اداری : 600
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

3,800,000,000تومان

زمین : 1851
سوله : 800
اداری : 600

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

20,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 1900
اداری : 330

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 19000
سوله : 6000
اداری : 180
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

70,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 6000
اداری : 180

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

1,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز پلاستیک در شهرسنگ باقرشهر

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

180,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 2010
سوله : 970
اداری : 170
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

8,500,000,000تومان

زمین : 2010
سوله : 970
اداری : 170

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

2,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 3600
سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 4000
سوله : 570
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 570
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲