کارخانه فعال شامل کلیه کارخانجات در حال تولید یا فعالیت میباشد برای خرید فروش و اجاره کارخانه و کارگاه در تهران و شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی بهترین گزینه ها نزد املاک صنعتی سوله

3,000,000,000تومان320,000,000تومان

سوله : 10000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان320,000,000تومان

زمین : 52000
سوله : 10000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

4,300,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

4,300,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه سنگبری محدوده شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2100
اداری : 200
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2100
اداری : 200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

38,000,000,000تومان
اجاره انبار 400 متری در کریم آباد عباس آباد علاقبند

سوله : 3500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

38,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

15,800,000,000تومان
اجاره انبار 400 متری در کریم آباد عباس آباد علاقبند

سوله : 1500
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

15,800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

22,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1150
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

22,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

300,000,000,000تومان
کارخانه در بر جاده مخصوص کرج به فروش میرسد

سوله : 12000
اداری : 1250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

300,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 12000
اداری : 1250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

3,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 750
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 1670
سوله : 750
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

2,700,000,000تومان
blank

سوله : 750
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

2,700,000,000تومان

زمین : 1530
سوله : 750
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

5,500,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سالن مناسب بسته بندی در محدوده شهرقدس

سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

7,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 800
اداری : 150
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

7,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800
اداری : 150

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

9,000,000,000تومان
فروش سوله وسالن در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1200
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

9,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

5,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 550
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

5,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

300,000,000تومان47,500,000تومان
اجاره کارخانه ابتدی شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 2100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

300,000,000تومان47,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 2100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

34,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری مناسب انبار در جاده مخصوص

سوله : 3400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

34,000,000,000تومان

زمین : 4210
سوله : 3400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵