کارخانه فعال شامل کلیه کارخانجات در حال تولید یا فعالیت میباشد برای خرید فروش و اجاره کارخانه و کارگاه در تهران و شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی بهترین گزینه ها نزد املاک صنعتی سوله

9,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان

زمین : 6750
سوله : 1500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

18,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1836
اداری : 108
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

18,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1836
اداری : 108

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

12,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 600
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 600
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

22,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2600
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

22,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 2600

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

60,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 2650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

60,000,000,000تومان

زمین : 4048
سوله : 2650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان
اجاره سوله 200 متری با جرثقیل 6 تن در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1152
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان

زمین : 3840
سوله : 1152
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 700
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

4,500,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

4,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

4,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

4,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

26,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1000
اداری : 645
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

26,000,000,000تومان

زمین : 1920
سوله : 1000
اداری : 645

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

16,000,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1500
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

16,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

45,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 1050
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

45,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1050
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

250,000,000تومان35,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

250,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰