مقايسه آگهی ها

120,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری
120,000,000,000تومان

زمین : 2600
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 240
سوله : 140
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 140
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

ویژه
220,000,000تومان
املاک-صنعتی-سوله/انبار/کارگاه/کارخانه/زمین/سالن/سوله/صنعت/

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

220,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل