مقايسه آگهی ها

10,000,000,000تومان
خرید زمین دولتی سوله و کارگاه در شهرک صنعتی شمس اباد ۵۶۲۲۸۰۰۹-۰۲۱

زمین : 3380
سوله : 2000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

10,000,000,000تومان

زمین : 3380
سوله : 2000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس