45,000,000,000تومان

سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

11,000,000,000تومان
فروش و معاوضه کشتارگاه صنعتی طیور در سمنان

سوله : 8000
اداری : 700
کشتارگاه

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

10,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

10,000,000,000تومان

زمین : 3380
سوله : 2000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳