30,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

21,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1550
سوله : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

21,000,000,000تومان

زمین : 1550
سوله : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

500,000,000تومان45,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

300,000,000تومان100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

13,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

40,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

60,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

60,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

60,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

700,000,000تومان120,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 10000
سوله : 7000
اداری : 600
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

700,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7000
اداری : 600

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

5,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

2,700,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 750
سوله : 450
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

2,700,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 450
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

4,000,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

زمین : 13000
سوله : 16000
اداری : 800
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

180,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 16000
اداری : 800

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

10,000,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵