23,500,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1620
اداری : 180
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

23,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1620
اداری : 180

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

15,000,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 2000
اداری : 140
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

15,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1تومان300,000,000تومان
انبار و سالن اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

سوله : 3600
اداری : 500
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1تومان300,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3600
اداری : 500

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

75,000,000,000تومان
فروش سوله مجهز به جرثقیل سقفی و باسکول در جاده قدیم فتح

سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

75,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان350,000,000تومان
blank

سوله : 8000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان350,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

500,000,000تومان270,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان40,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

400,000,000تومان35,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1000
اداری : 100
آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

400,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 100

آلومینیوم

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

8,200,000,000تومان
۷۰۰مترسوله با ۱۵۰۰متر زمین با امکانات ،اکازیون،۱۷ شهریور شادآباد/املاک سوله
8,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

80,000,000,000تومان
فروش واحد صنعتی به همراه باغچه بسیار شیک منطقه شهریار

سوله : 3300
اداری : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

80,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

22,300,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 1620
اداری : 180
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

22,300,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1620
اداری : 180

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

25,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

25,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

60,000,000,000تومان
فروش عالی سالن در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 4800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

60,000,000,000تومان

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

21,000,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی درپاکدشت میدان پارچین
21,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 720

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲