500,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 10000
سوله : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

16,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 3335
سوله : 1500
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 3335
سوله : 1500
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

90,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 3200
سوله : 1620
اداری : 180
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

16,000,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1620
اداری : 180

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

300,000,000تومان100,000,000تومان
blank

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

25,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در هشتگرد

زمین : 3000
سوله : 2100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

25,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

13,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

13,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 140
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

زمین : 6700
سوله : 2400
اداری : 145
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

43,000,000,000تومان

زمین : 6700
سوله : 2400
اداری : 145

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

300,000,000تومان91,000,000تومان
اجاره سوله مناسب سازه های فلزی در منطقه شهریار

زمین : 6700
سوله : 2400
اداری : 145
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

300,000,000تومان91,000,000تومان

زمین : 6700
سوله : 2400
اداری : 145

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

30,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

21,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 1550
سوله : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

21,000,000,000تومان

زمین : 1550
سوله : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

500,000,000تومان45,000,000تومان
blank

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

13,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

40,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 2900
اداری : 185

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲