مقايسه آگهی ها

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

5,100,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

6,300,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل