مقايسه آگهی ها

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

5,100,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 2500
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

6,300,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1200
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 700
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 700

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 110
سنگبری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 110

سنگبری

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل