مقايسه آگهی ها

17,000,000,000تومان
فروش کارخانه، 1250 متر شهرک صنعتی صفادشت 66661330

زمین : 10000
سوله : 2200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

8,200,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

10,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,800,000,000تومان
فروش سوله،3200 متر،شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,800,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1100
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

300,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره سوله شیک مجهز به جرثقیل ۱۰ تن در جاده قدیم کرج / املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

300,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد/املاک سوله

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

70,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

70,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

30,000,000تومان12,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیرآباد اجاره سوله ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

30,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2200
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,400,000,000تومان
قیمت سوله در نصیرآباد ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس