مقايسه آگهی ها

10,200,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

10,200,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

16,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

16,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

15,300,000,000تومان
کارخانه فروشی اکازیون در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

15,300,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

250,000,000تومان9,000,000تومان
قیمت سوله۳۰۰۰متر در علی آباد پایتخت ۵۶۲۲۸۰۰۹-۰۲۱

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

250,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

100,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس