زمین : 4630
سوله : 2160
اداری : 308
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

9,000,000,000تومان

زمین : 4630
سوله : 2160
اداری : 308

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

500,000,000تومان60,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

500,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000تومان4,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 20
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 20

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

10,500,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

60,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

60,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

60,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 13000
سوله : 16000
اداری : 800
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

180,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 16000
اداری : 800

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

250,000,000تومان9,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

250,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

100,000,000تومان25,000,000تومان
خرید انبار، تهران 66661330

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 33000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

75,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

36,000,000,000تومان

زمین : 22800
سوله : 4800
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

6,500,000,000تومان
فروش واحد تجاری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1375
سوله : 750
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

6,500,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 750
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹