مقايسه آگهی ها

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : فرهمند

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

نام مشاور : فرهمند

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530
فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,400,000,000تومان
قیمت سوله در نصیرآباد ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل