1,000,000,000تومان550,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1,000,000,000تومان550,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 3480
سوله : 2100
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

13,000,000,000تومان

زمین : 3480
سوله : 2100
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

3,400,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

3,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

11,000,000,000تومان
فروش و معاوضه کشتارگاه صنعتی طیور در سمنان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
کشتارگاه

نام مشاور : شعبه 3 شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : شعبه 4 شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶