مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,400,000,000تومان
قیمت سوله در نصیرآباد ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

550,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس