مقايسه آگهی ها

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

550,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 530

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,400,000,000تومان
قیمت سوله در نصیرآباد ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,400,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل