مقايسه آگهی ها

9,000,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

9,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

23,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 21000
سوله : 10000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

23,000,000,000تومان

زمین : 21000
سوله : 10000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

زمین : 2048
سوله : 900
اداری : 700
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

6,500,000,000تومان

زمین : 2048
سوله : 900
اداری : 700

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

14,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,600,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸