950,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 161/5
سوله : 90
اداری : 21
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

950,000,000تومان

زمین : 161/5
سوله : 90
اداری : 21

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

9,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

9,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 540
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

14,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

14,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

85,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

زمین : 50000
سوله : 15000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

85,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 15000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

80,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 16000
سوله : 3500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

80,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 3500

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

132,000,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 60000
سوله : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

132,000,000,000تومان

زمین : 60000
سوله : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 21000
سوله : 10000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

23,000,000,000تومان

زمین : 21000
سوله : 10000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

زمین : 2048
سوله : 900
اداری : 700
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

6,500,000,000تومان

زمین : 2048
سوله : 900
اداری : 700

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,600,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸