مقايسه آگهی ها

1,600,000,000تومان
خرید کارگاه ریخته گری در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس