30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 4500
اداری : 215
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 11245
سوله : 4500
اداری : 215

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

12,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 600
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 600
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

35,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

22,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : ۶۰۰
اداری : ۲۰۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

22,000,000,000تومان

زمین : ۱۷۰۰
سوله : ۶۰۰
اداری : ۲۰۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

60,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

50,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : ۱۷۰۰
اداری : ۴۰۰
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

50,000,000,000تومان

زمین : ۴۰۰۰
سوله : ۱۷۰۰
اداری : ۴۰۰

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

12,000,000,000تومان
شهرستان تبریز - فروش کارخانه کیک و کلوچه

سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

23,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1300
اداری : 300
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

23,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1300
اداری : 300

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3380
اداری : 220
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 3380
اداری : 220

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 3200
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3200
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 3200
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3200
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

14,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 884
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 884
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

30,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1400
اداری : 75
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

30,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 1400
اداری : 75

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

17,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 920
اداری : 120
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

17,000,000,000تومان

زمین : 2345
سوله : 920
اداری : 120

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

30,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1220
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

30,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1220
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

15,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 900
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

15,000,000,000تومان

زمین : 2350
سوله : 900
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲