مقايسه آگهی ها

180,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
180,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

16,000,000,000تومان
فروش موارد اکازیون انبار و کارگاه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 20000
سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

16,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 216
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,200,000,000تومان

زمین : 6150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

800,000,000تومان
کارخانه تولید تجهیزات مرغداری نیمه فعال در کمالشهر کرج 66661330-021

زمین : 1800
سوله : 220
اداری : 25
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

800,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 220
اداری : 25

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 8000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

6,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در ابتدای منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 340
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

30,400,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
30,400,000,000تومان

زمین : 1900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

9,000,000,000تومان
فروش سوله مواد غذایی شهرک صنعتی شکو هیه-املاک سوله

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

9,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

23,000,000,000تومان
یک خط تولید شانه تخم مرغ جهت فروش دارم در شهر مشهد

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس