مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 200

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 800
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره چهاردیواری کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه سالن وسوله منطقه صنعتی کهریزک- املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل