مقايسه آگهی ها

30,000,000تومان5,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان4,500,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

75,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 250
اداری : 98
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

75,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 250
اداری : 98

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره انبار در شرق تهران

زمین : 1000
سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

250,000,000تومان9,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

250,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در محدوده شرق تهران

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

8,800,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 1750
سوله : 900
اداری : 150
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

8,800,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 900
اداری : 150

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

500,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سالن در منطقه تهرانپارس

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

500,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان8,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

4,100,000,000تومان
فروش زمین دارای 4 سوله نرسیده به رشت

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

4,100,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 900
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

26,000,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 10000
سوله : 2500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

26,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱