3,000,000,000تومان90,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان
blank

سوله : 2000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 3000
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 3000
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ابتدی شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 550
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 1500
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

12,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 360
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,100,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 360
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,500,000,000تومان
blank

سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,500,000,000تومان

زمین : 1250
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 650
اداری : 133
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

9,000,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 650
اداری : 133

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,000,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 950
اداری : 130
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

8,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان320,000,000تومان
blank

سوله : 10000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان320,000,000تومان

زمین : 52000
سوله : 10000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

سوله : 90
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000تومان3,500,000تومان
blank

سوله : 65
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

50,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 65
سوله : 65

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

سوله : 600
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

زمین : 3400
سوله : 600
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰