3,600,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 450
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 80
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

5,500,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 80
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,200,000,000تومان
blank

سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 600
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,100,000,000تومان
فروش سوله در استان رشت

سوله : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

14,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1400
اداری : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

14,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1400
اداری : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 7000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

50,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 7000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 120
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 120

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان

زمین : 6750
سوله : 1500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان
blank

سوله : 875
اداری : 220
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 875
اداری : 220

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 1350
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1350
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

11,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 3000
اداری : ندارد
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

11,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : ندارد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

18,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1836
اداری : 108
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

18,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1836
اداری : 108

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان
blank

سوله : 1700
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 1700
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲