مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره ۹۰۰ متر انبار در احمد آباد مستوفی

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950
سلولزی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

6,800,000,000تومان

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950

سلولزی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 2000
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان
رهن ، اجاره کارگاه در فتح ، جاده قدیم کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره کارخانه تولید بتون در جاده قدیم کرج ۶۵ متری فتح

زمین : 3100
اداری : 253
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

400,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3100
اداری : 253

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره ۲۰۰ متر کارگاه در احمدآباد مستوفی ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل