مقايسه آگهی ها

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 16 ساعت قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 16 ساعت قبل

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 19 ساعت قبل

زمین : 2560
سوله : 1400
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2560
سوله : 1400
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90
فلزی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90

فلزی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

زمین : 1700
سوله : 700
شیمیایی

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700

شیمیایی

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 3000
اداری : 500

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل