ویژه
30,000,000تومان7,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

10,920,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

10,920,000,000تومان

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

4,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 19000
سوله : 6000
اداری : 180
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

70,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 6000
اداری : 180

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4000
سوله : 1200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

35,000,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در محدوده نصیر شهر

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

35,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

53,000,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 53000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

53,000,000,000تومان

زمین : 53000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاروه سوله و سالن با مجوز پوشاک در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز پلاستیک در شهرسنگ باقرشهر

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

1,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1200
اداری : 130

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

190,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

12,000,000,000تومان
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

12,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1300
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

300,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳