150,000,000تومان25,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

150,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

13,200,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2500
سوله : 1320
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

13,200,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1320
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 250 متری در چهارباغ کرج

زمین : 300
سوله : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

25,000,000,000تومان

زمین : 4731
سوله : 3000
اداری : ۵۰۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

70,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 1050
اداری : 180

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان36,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 1800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان36,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 1800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سول مناسب کارهای بهداشتی در منطقه باقرشهر

زمین : 1400
سوله : 500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

زمین : 2400
سوله : 850
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 380
اداری : 80

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸