2,500,000,000تومان
اجاره سوله نوساز با مجوز غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد

سوله : 500
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

2,826,000,000تومان
09153221484

سوله : 110
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

2,826,000,000تومان

زمین : 942
سوله : 110
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

41,000,000,000تومان
قیمت کارگاه با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 2400
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

41,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2400
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

530,000,000تومان
اجاره سوله نوساز مناسب انبار در خیابان پالایشگاه

سوله : 189
اداری : 6
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

530,000,000تومان

زمین : 261
سوله : 189
اداری : 6

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1,500,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 300
اداری : 30
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

1,500,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 30

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1,400,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری مناسب انبار در جاده مخصوص

سوله : 570
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

1,400,000,000تومان

زمین : 2174
سوله : 570

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

سوله : 600
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 1200
سوله : 600

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵