صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

2,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز قیر و ایزوگام در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2900
سوله : 800
اداری : 12
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

2,000,000,000تومان

زمین : 2900
سوله : 800
اداری : 12

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

30,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره انبار شیمیایی در شهرک صنعتی آبادان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 72
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

30,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 72

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷