مقايسه آگهی ها

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

3,000,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس