مقايسه آگهی ها

12,000,000,000تومان
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

12,000,000,000تومان

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

زمین : 2100
سوله : 756
اداری : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

3,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 756
اداری : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

1,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

70,000,000,000تومان

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

7,000,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

زمین : 20000

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲

7,000,000,000تومان

زمین : 20000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس