زمین : 2348
سوله : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

7,000,000,000تومان

زمین : 2348
سوله : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 83000
سوله : 15000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

150,000,000,000تومان

زمین : 83000
سوله : 15000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

500,000,000تومان110,000,000تومان
اجاره سوله با برق بالا مناسب بیت کوئین در شهرک صنعتی تاکستان

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

500,000,000تومان110,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

15,000,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 25000
سوله : 4200
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

15,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 4200
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 180000
سوله : 2
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 180000
سوله : 2

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 4000
سوله : 1220
اداری : 240
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1220
اداری : 240

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 3050
سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

2,000,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

42,000,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 6000
سوله : 1500
اداری : 1500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

42,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500
اداری : 1500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,500,000,000تومان
قیمت ملک صنعتی در تاکستان شهرک صنعتی حیدریه

زمین : 3100
سوله : 720
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,500,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 720
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

11,000,000,000تومان
اجاره سوله 1200متری ارتفاع بلند در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 80000
اداری : 150
معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

11,000,000,000تومان

زمین : 80000
اداری : 150

معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

490,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

490,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

10,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

200,000,000تومان50,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 250
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

38,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 700
اداری : 250

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 350
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 600
اداری : 350

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲