11,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 600
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

11,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 600

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

30,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3380
اداری : 220
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 3380
اداری : 220

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

10,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی
10,000,000,000تومان

زمین : 1 هکتار

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

35,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 3200
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

35,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 3200
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,800,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,800,000,000تومان

زمین : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

4,500,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان

زمین : 3400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

96,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1000 متری در منطقه جاده خاوران

سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

96,000,000,000تومان

زمین : 320000
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

65,000,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

سوله : 950
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

65,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 950
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

15,000,000,000تومان
blank

سوله : 1500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

15,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 1500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

35,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری مناسب انبار در جاده مخصوص

سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

35,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

260,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

260,000,000,000تومان

زمین : 340000
سوله : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 2500
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان

زمین : 420000
سوله : 2500

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

20,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

اداری : 150
معدن

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 80000
اداری : 150

معدن

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

15,200,000,000تومان
09153221484

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

15,200,000,000تومان

زمین : 800000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

30,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 1000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

30,000,000,000تومان

زمین : 88000
سوله : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

8,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین ۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

8,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲