مقايسه آگهی ها

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000
بافندگی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

70,000,000,000تومان

زمین : 170000
سوله : 125000
اداری : 5000

بافندگی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

7,000,000,000تومان
نکات مهم در قرارداد خرید کارگاه خرید زمین جاده مخصوص-لشکری-خرید زمین در جاده مخصوص کرج-خرید و فروش زمین در جاده قدیم کرج

زمین : 20000

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 20000

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل