صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

سوله : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

9,500,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

4,000,000,000تومان
blank

سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

4,000,000,000تومان

سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

6,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

سوله : 600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

6,500,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

2,400,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

2,400,000,000تومان

زمین : 16000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

2,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,500,000,000تومان

زمین : 4000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

3,500,000,000تومان
فروش زمین در فقیه خراسانی استان یزد

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

3,500,000,000تومان

زمین : 1750

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

16,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

6,000,000,000تومان
اجاره کارگاه سنگبری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1300
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

6,000,000,000تومان

زمین : 2830
سوله : 1300
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3000
بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان

زمین : 7170
سوله : 3000

بافندگی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

4,500,000,000تومان
blank

سوله : 1080
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

4,500,000,000تومان

زمین : 1080
سوله : 1080
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

60,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

60,000,000,000تومان

زمین : 71000
سوله : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

35,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 35000
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 71000
سوله : 35000

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

120,000,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

سوله : 8000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

120,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

5,000,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 100
اداری : 125
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 100
اداری : 125

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

100,000,000تومان25,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵