زمین : 30300
سوله : 21100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 30300
سوله : 21100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 80
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

7,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 80

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

12,500,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

1,200,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

65,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

20,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 8252
سوله : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

15,000,000,000تومان

زمین : 8252
سوله : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 5000
سوله : 3500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

4,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه 4400 متری با سند تک برگ در پاکدشت

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

زمین : 3000
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

زمین : 3000
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲