مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 3000
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

800,000,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی با متراژ سوله 5000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 10000
سوله : 20000
اداری : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

800,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 20000
اداری : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

3,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2700
سوله : 800
اداری : 150
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 800
اداری : 150

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

2,000,000,000تومان
خرید سوله ارزان نزدیک تهران

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

4,200,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

1,300,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

550,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

4,200,000,000تومان
کارخانه سنگبری با تجهیزات بر جاده سنندج

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

4,200,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

6,500,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 8000
سوله : 950
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

6,500,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 950
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 100 هکتار
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 100 هکتار

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

3,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2700
سوله : 1000
اداری : 300
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

3,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1000
اداری : 300

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹