مقايسه آگهی ها

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

3,500,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1300
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

زمین : 4000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

550,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

1,300,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس