زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 3150
سوله : 1275
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

65,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1260
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

20,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 8252
سوله : 2100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

15,000,000,000تومان

زمین : 8252
سوله : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

زمین : 5000
سوله : 3500
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

4,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3500

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 600
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

1,200,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

1,200,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

4,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

4,000,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

زمین : 3000
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

زمین : 3000
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 2700
سوله : 1300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

3,100,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

12,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 9000
سوله : 1500
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 1500
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱