مقايسه آگهی ها

رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره سوله کارگاه و کارخانه در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره،انبارو  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم

50,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2200
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

50,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

100,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

100,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2700
سوله : 1700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

20,000,000تومان2,400,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
20,000,000تومان2,400,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

30,000,000تومان7,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 1150
سوله : 350
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

30,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 1150
سوله : 350
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

6,000,000تومان1,200,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

6,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 500
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 310
سوله : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 310
سوله : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

100,000,000تومان12,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 6800
سوله : 2080
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 6800
سوله : 2080
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در بزرگراه ازادگان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 450
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس