رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال و اجاره انبار کوچک در تهران در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

4,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره زمین های صنعتی جهت کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
4,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

5,000,000تومان1,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و کارگاه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

5,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان
فروش انبار کارگاه کارخانه سالن و سوله در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

30,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره سالن سوله صنعتی و اکازیون زیر قیمت در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

30,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

10,000,000تومان1,000,000تومان
رهن و اجاره انبار کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

15,000,000تومان2,800,000تومان
اجاره انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

15,000,000تومان2,800,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

20,000,000تومان10,000,000تومان
رهن و اجاره کارگاه صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

20,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

20,000,000تومان2,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی اراسنج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000تومان500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی موزاییک سازان/املاک صنعتی سوله

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

4,000,000تومان500,000تومان

زمین : 100
سوله : 50
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

20,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 240
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

20,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 900
سوله : 240
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

20,000,000تومان2,400,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
20,000,000تومان2,400,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

30,000,000تومان7,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 1150
سوله : 350
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

30,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 1150
سوله : 350
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

6,000,000تومان1,200,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

6,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 500
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 310
سوله : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 310
سوله : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶