مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 830
سوله : 430
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

150,000,000تومان

زمین : 830
سوله : 430
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره ارزان ترین انبار در شهرک صنعتی پایتخت -علی اباد/گروه املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 330
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 330

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

200,000,000تومان
رهن سوله در شهرک صنعتی شمس آباد – املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 75
فلزی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

200,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 75

فلزی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

ویژه
220,000,000تومان
املاک-صنعتی-سوله/انبار/کارگاه/کارخانه/زمین/سالن/سوله/صنعت/

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

220,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

ویژه
100,000,000تومان19,000,000تومان
سوله با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شمس آباد – املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل