مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان15,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 2770
سوله : 250
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 250
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

10,000,000تومان2,200,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله
10,000,000تومان2,200,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

40,000,000تومان2,800,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

40,000,000تومان2,800,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان25,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان22,600,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 3200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان22,600,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

130,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره و رهن استثنایی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید