مقايسه آگهی ها

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان20تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

40,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره ۶۰۰ متر سوله در جاده رباط کریم بر جاده اصلی

زمین : 2000
سوله : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

40,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

40,000,000تومان6تومان

زمین : 216
سوله : 150
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله ۵۰۰ متری در منطقه صنعتی ۶۰ متری شورآباد

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارگاه ۵۰۰ متری در چیتگر جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل