مقايسه آگهی ها

600,000,000تومان65,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی درگرمدره

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

80,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

150,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 720
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 900
اداری : 90

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل