رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال و اجاره انبار کوچک در تهران در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

زمین : 2500
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 2500

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

300,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 270
سوله : 270
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

300,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 3000
سوله : 1000
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 3000
سوله : 1000

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان12,000,000تومان
فروش زمین دارای 4 سوله نرسیده به رشت

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 150
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 150

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

10,000,000تومان1,500,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 180
سوله : 180
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

300,000,000تومان140,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 18000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

300,000,000تومان140,000,000تومان

زمین : 18000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2066
سوله : 730
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

200,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 2066
سوله : 730
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

3,000,000تومان35,000,000تومان
پارک صنعتی لیا قزوین کارگاه کوچک

زمین : 5000
سوله : 220
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

3,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 220
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 700

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

100,000,000تومان20,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

30,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

10,000,000تومان2,500,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵