مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 10000
سوله : 150

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

20,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 150

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 900

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 900

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره کارگاه جاده دماوند سه راه تهرانپارس ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2700
سوله : 480

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 480

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2300

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ۳۰۰ متری ، میدان فتح ، جاده قدیم کرج

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه بهداشتی در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل