رهن و اجاره بهترین موارد انبار و سالن و اجاره انبار ارزان قیمت و کارگاه کوچک و کارخانه های فعال و اجاره انبار کوچک در تهران در کلیه مناطق صنعتی استان تهران و مناطق صنعتی استان سمنان و ساوه و قیمت رهن و اجاره، انباری و  کارگاه های ارزان قیمت و کارگاه کوچک در شهرک های صنعتی استان تهران و قم و مناطق حاشیه شهر ساوه با گروه املاک صنعتی سوله و همراهی کارشناسان مجرب و حرفه ای اماده سرویس دهی به صنعتگران محترم 02166661329

100,000,000تومان8,500,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

100,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 400
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

100,000,000تومان10,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

سوله : 1000
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

زمین : 1000
سوله : 1000

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 3100
سوله : 1300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,300,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 1350
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

1,300,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1350
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان40,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی مهدی آباد

سوله : 1320
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1320
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

500,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره کارگاه صنعتی در جاده قدیم کرج

سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

500,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان30,000,000تومان
خرید سالن و سوله با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1600
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3050
سوله : 1600
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

150,000,000تومان50,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

150,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

350,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سالن و سوله بهداشتی در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 1000
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

350,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

80,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 360
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

80,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 360
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

80,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره کارخانه با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 360
اداری : 140
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

80,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 140

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

200,000,000تومان22,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی مهدی آباد

سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

200,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
blank

سوله : 2800
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2800
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

250,000,000تومان9,000,000تومان
شهرک صنعتی عباس اباد

سوله : 100
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

250,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 1300
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1300
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲