مقايسه آگهی ها

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

300,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره کارخانه باکاربری فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

300,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 800

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان10تومان

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان
خرید کارگاه شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
قیمت اجاره کارگاه ارزان با کاربری فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل