مقايسه آگهی ها

گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

زمین : 750
سوله : 550
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

750,000,000تومان

زمین : 750
سوله : 550

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

زمین : 1000
سوله : 350
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

900,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 350
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 5430
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

4,000,000,000تومان

زمین : 5430
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

700,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

زمین : 1000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

900,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 1500
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

900,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1500
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

2,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

2,000,000,000تومان

زمین : 10000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

2,700,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
2,700,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

1,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
1,000,000,000تومان

زمین : 4880

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

700,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله
700,000,000تومان

زمین : 2800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

450,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 470
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

450,000,000تومان

زمین : 470
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

1,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

1,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس