مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 1600
اداری : 40
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1600
اداری : 40

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2450
سوله : 510
اداری : 120
ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 510
اداری : 120

ریخته گری

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

15,300,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,800,000,000تومان
فروش کارگاه با شرایط ویژه در جاده مخصوص کرج_املاک صنعتی سوله

زمین : 480
سوله : 280
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 480
سوله : 280
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 30000
سوله : 14000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 30000
سوله : 14000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,100,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون اداری و تجاری مخصوص کرج/املاک سوله
1,100,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,000,000,000تومان

اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

11,800,000,000تومان
فروش و اجاره انبارصنعتی عالی و ویژه جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 4506
سوله : 1800
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

11,800,000,000تومان

زمین : 4506
سوله : 1800

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل