گروه املاک صنعتی سوله مرجع خرید و فروش کارگاه و کارخانه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران  برای بازدید از موارد تاپ خرید و فروش سالن و سوله های صنعتی از وب سایت سوله استفاده نمایید و از اخرین اطلاعات کارخانه جات اگاه شوید

برای اطلاع از شرایط و نحوه خرید و فروش کارخانه جات با شعب ما در تماس باشید

6,500,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
6,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

950,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
950,000,000تومان

زمین : 950

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

زمین : 1404
سوله : 205
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

2,200,000,000تومان

زمین : 1404
سوله : 205
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

155,000,000تومان
فروش موارد اکازیون انبار کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
155,000,000تومان

زمین : 415

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

875,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت کارگاه و کارخانه در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

875,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

زمین : 210
سوله : 110
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

300,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 110
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

1,100,000,000تومان
فروش انبار کارگاه کارخانه سالن و سوله در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

1,100,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

25,000,000,000تومان
خرید و فروش موارد اکازیون در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 700000
سوله : 9000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

25,000,000,000تومان

زمین : 700000
سوله : 9000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

7,500,000,000تومان
فروش استثنائی کارگاه و انبار کالا در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
7,500,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

500,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه کوچک تولیدی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

500,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 400
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

600,000,000تومان
فروش فوری کارخانه و کارگاه تولیدی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله
600,000,000تومان

زمین : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

750,000,000تومان
خرید و فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در جاده خاوران/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 480
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

750,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 480
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰