25,000,000,000تومان
شهرستان تبریز - فروش کارخانه کیک و کلوچه

سوله : 10000
اداری : 200
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

25,000,000,000تومان

زمین : 139800
سوله : 10000
اداری : 200

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

2,500,000,000تومان

زمین : 4000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

600,500,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

سوله : 1700
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

600,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1700

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

60,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

60,000,000,000تومان

زمین : 71000
سوله : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

6,500,000,000تومان
blank

سوله : 2200
اداری : 80
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

6,500,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2200
اداری : 80

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

12,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1300
اداری : 50
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

12,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 50

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

55,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 3000
اداری : 300
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

55,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 3000
اداری : 300

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

180,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 300
اداری : 300
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

180,000,000,000تومان

زمین : 1200000
سوله : 300
اداری : 300

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 2500
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

30,000,000,000تومان

زمین : 420000
سوله : 2500

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

200,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه تصفیه روغن در شهرک صنعتی جنت آباد

سوله : 7000
اداری : 1000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

200,000,000,000تومان

زمین : 2500000
سوله : 7000
اداری : 1000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

650,000,000,000تومان
blank

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

650,000,000,000تومان

زمین : 3000000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

150,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

150,000,000,000تومان

زمین : 520000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

1,300,000,000,000تومان
اجاره کارخانه تولید نان صنعتی در شهرک صنعتی کاظم آباد

اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

1,300,000,000,000تومان

زمین : 460000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

430,000,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

سوله : 15000
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

430,000,000,000تومان

زمین : 4300000
سوله : 15000
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

60,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

اداری : 200
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

60,000,000,000تومان

زمین : 350000
اداری : 200

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

80,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

80,000,000,000تومان

زمین : 900000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲