مقايسه آگهی ها

189,600,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 12640
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

4,500,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس