55,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 340000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

55,000,000,000تومان

زمین : 340000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

زمین : 33000
سوله : 5000
اداری : 24
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

120,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 5000
اداری : 24

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

6,000,000,000تومان
آیا ساخت ویلا در زمین زراعی امکان‌پذیر است؟

زمین : 3000
سوله : 800
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 800

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

2,600,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 6000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

2,600,000,000تومان

زمین : 6000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 40000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

32,000,000,000تومان

زمین : 40000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

10,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 300 متری در خورین ورامین

زمین : 7000
سوله : 1700
اداری : 400
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

10,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1700
اداری : 400

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

20,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 80000
سوله : 800
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

20,000,000,000تومان

زمین : 80000
سوله : 800

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

زمین : 22000
سوله : 7000
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

14,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 7000

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1518
اداری : 140

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

40,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000
دامداری, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

40,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 2000

دامداری, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

189,600,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 12640
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 300
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

25,000,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 300

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

1,600,000,000تومان
شهرک صنعتی اسکو خرید و فروش کارخانه کارگاه

زمین : 365
سوله : 185
اداری : 45
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

1,600,000,000تومان

زمین : 365
سوله : 185
اداری : 45

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

3,800,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 16000
سوله : 1700
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

3,800,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1700
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100
دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

4,500,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 2500
اداری : 100

دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰