مقايسه آگهی ها

زمین : 500
سوله : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 500
سوله : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

150,000,000تومان10,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 5500
سوله : 2000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

زمین : 5500
سوله : 2000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

10,000,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

20,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 5525
سوله : 3000
اداری : 400

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,850,000,000تومان
کارخانه بتن در حال کار شهرک صنعتی ورامین

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,850,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1800
اداری : 200

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ویژه
100,000,000تومان19,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

100,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه فلزی در فاز 1 شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2040
سوله : 1250
اداری : 180
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1250
اداری : 180

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان5,500,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 780
اداری : 105
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 780
اداری : 105

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

28,000,000,000تومان
کارخانه درشهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

28,000,000,000تومان

زمین : 22000
سوله : 1000
اداری : 70

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲