زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

12,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,700,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1960
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,700,000,000تومان

زمین : 1960
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

100,000,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

16,000,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1700
سوله : 750
اداری : 110
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

16,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 750
اداری : 110

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

2,000,000,000تومان
فروش سوله ذون سلولزی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 800
سوله : 460
اداری : 140
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

2,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 460
اداری : 140

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

18,000,000,000تومان

زمین : 11200
سوله : 6000
اداری : 950

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

13,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 11000
سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

4,000,000,000تومان

زمین : 11000

سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

900,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 114
سوله : 114
اداری : 20
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

900,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 114
اداری : 20

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,300,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 111
سوله : 90
اداری : 12
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

1,300,000,000تومان

زمین : 111
سوله : 90
اداری : 12

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

زمین : 1672
سوله : 750
اداری : 110
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 1672
سوله : 750
اداری : 110

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 1672
سوله : 740
اداری : 110

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

زمین : 9400
سوله : 2850
اداری : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

25,000,000,000تومان

زمین : 9400
سوله : 2850
اداری : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

1,700,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

1,700,000,000تومان

زمین : 2000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴