110,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 26000
سوله : 5000
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

110,000,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 5000

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

4,000,000تومان
فروش سوله در هشگرد کرج با موقیت عالی

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

4,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 2840
سوله : 1440
اداری : 270
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

6,000,000,000تومان

زمین : 2840
سوله : 1440
اداری : 270

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان26,000,000تومان
اجاره سالن 2600 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

2,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه 4000 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

2,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

150,000,000تومان10,000,000تومان
blank

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 60

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000تومان17,000,000تومان
blank

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 21000 متری در خیابان صالح آباد

زمین : 11000
سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

4,000,000,000تومان

زمین : 11000

سلولزی, فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

12,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1960
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

1,700,000,000تومان

زمین : 1960
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

16,000,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1700
سوله : 750
اداری : 110
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

16,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 750
اداری : 110

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶