مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان8,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیراباد

زمین : 2040
سوله : 500
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

200,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 500

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

50,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره ،کارخانه مواد غذایی شهرک صنعتی گرمسار 36470289-021

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

50,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

30,000,000تومان3,000,000تومان
خرید کارگاه تهران،شهرک صنعتی کاسپین

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 10
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 10

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

1,400,000,000تومان
فروش سوله ۴۸۳ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

100,000,000تومان26,000,000تومان
اجاره سالن ۲۶۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

2,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه ۴۰۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

2,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

8,000,000,000تومان
فروشنده سوله ارزان شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

8,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

5,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1700
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

8,000,000,000تومان
فروش سوله ۲۶۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

8,000,000,000تومان

زمین : 8400
سوله : 2600
اداری : 260

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس