14,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1400
اداری : 300
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

14,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1400
اداری : 300

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان
blank

سوله : 875
اداری : 220
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 875
اداری : 220

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

67,000,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 3600
اداری : 392
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

67,000,000,000تومان

زمین : 16550
سوله : 3600
اداری : 392

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,200,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 400
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

3,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

4,200,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

4,200,000,000تومان

زمین : 5250

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

2,500,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

2,500,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

45,000,000,000تومان
blank

سوله : 6000
اداری : 500
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

45,000,000,000تومان

زمین : 17360
سوله : 6000
اداری : 500

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله و سالن با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1100
اداری : 120
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 120

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

4,000,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

4,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

30,000,000تومان3,000,000تومان
blank

سوله : 250
اداری : 10
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 10

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

300,000,000تومان20,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیراباد

سوله : 500
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 500

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله ۵۰۰متری فلز اکازیون شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 500
اداری : 40
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 500
اداری : 40

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

20,000,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1200
اداری : 200
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 200

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

100,000,000تومان30,000,000تومان
شهرستان تبریز - فروش کارخانه کیک و کلوچه

سوله : 1350
اداری : 240
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 7840
سوله : 1350
اداری : 240

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

4,200,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک تولیدی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله
4,200,000,000تومان

زمین : 5250

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

100,000,000تومان17,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 100
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱