مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره 300 متر سوله مواد غذایی جاده مخصوص کرج (چیتگر) املاک سوله sooleh.net

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 8000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

80,000,000تومان100,000تومان
اجاره 250 متر کارگاه منطقه صنعتی کاظم آباد املاک سوله sooleh.net

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

80,000,000تومان100,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

100,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 3200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 3200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 32000
سوله : 5500
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل