مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 1000
اداری : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله ۲۰۰۰ متری در بلوار اصلی شهرک صنعتی بهارستان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 392
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه سالن وسوله منطقه صنعتی کهریزک- املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل