مقايسه آگهی ها

صنعتی

صنعت در کشور ما شامل کلیه خدمات صنعتی در کشور میباشد که جهت معاملات این املاک صنعتی گروه املاک صنعتی سوله عهده دار گردیده و این مجموعه در مورد خرید کارخانه صنعتی و زمین صنعتی در کلیه شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی فعال بوده و عمواره بهترین موارد فروش کارخانه اجاره صنعتی و انبار صنعتی داشته است

[caption id="attachment_21273" align="aligncenter" width="300"]صنعتی صنعتی[/caption]

شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت

غالب کارخانجات صنعتی بهترین منابع کارگاه های تولیدی را در خود دارد و با نیروی کار حذ=رفه ای در بخش صنعت بهترین محصول صنعتی و خدمات صنعتی را در خود دارد

[caption id="attachment_21311" align="aligncenter" width="300"]شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت[/caption]

خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی

برای خرید انبار صنعتی و خرید کارخانه صنعتی و کارگاه های صنعتی در بهترین شرایط و بهترین قیمت در اختیار تولید کنندگان دارد و بهترین شرایط را برای تولید کنندگان ایجاد نموده اند خرید کارخانه صنعتی و اجاره انبار صنعتی در کشور از خدمات گروه املاک صنعتی سوله میباشد

[caption id="attachment_19371" align="aligncenter" width="300"]خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی[/caption]
60,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 450
سوله : 450
اداری : 10
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 450
اداری : 10

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

زمین : 880
اداری : 430
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

17,000,000,000تومان

زمین : 880
اداری : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

60,000,000تومان10,000,000تومان
یک باب کارخانه واقع در مشهد شهرک صنعتی توس واگذار میگردد

زمین : 1600
سوله : 600
اداری : 55
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

60,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 600
اداری : 55

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله 2000متری جاده مخصوص

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

1,000,000,000تومان350,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

18,000,000,000تومان
فروش 1200 متر سوله بهداشتی در جاده مخصوص کرج

زمین : 1260
سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

18,000,000,000تومان

زمین : 1260
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

100,000,000تومان85,000,000تومان
اجاره سوله 3000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

100,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

20,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

6,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

6,500,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 351
سوله : 520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

6,500,000,000تومان

زمین : 351
سوله : 520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

150,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در پاکدشت

زمین : 185
سوله : 135
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

150,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 185
سوله : 135
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

800,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

800,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس