مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ساعت قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4500
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ساعت قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 1700
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

22,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 4450
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

27,000,000,000تومان

زمین : 4450
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

100,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره ۷۰۰ متر سوله در نارنجستان شهرک صنعتی شمس آباد ۵۶۲۲۸۰۰۹

زمین : 1200
سوله : 700
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

100,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 700
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 328
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 328

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 40000
سوله : 40000
اداری : 3000

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل