صنعت در کشور ما شامل کلیه خدمات صنعتی در کشور میباشد که جهت معاملات این املاک صنعتی گروه املاک صنعتی سوله عهده دار گردیده و این مجموعه در مورد خرید کارخانه صنعتی و زمین صنعتی در کلیه شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی فعال بوده و عمواره بهترین موارد فروش کارخانه اجاره صنعتی و انبار صنعتی داشته است

شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت

غالب کارخانجات صنعتی بهترین منابع کارگاه های تولیدی را در خود دارد و با نیروی کار حذ=رفه ای در بخش صنعت بهترین محصول صنعتی و خدمات صنعتی را در خود دارد

خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی

برای خرید انبار صنعتی و خرید کارخانه صنعتی و کارگاه های صنعتی در بهترین شرایط و بهترین قیمت در اختیار تولید کنندگان دارد و بهترین شرایط را برای تولید کنندگان ایجاد نموده اند خرید کارخانه صنعتی و اجاره انبار صنعتی در کشور از خدمات گروه املاک صنعتی سوله میباشد.

زمین : 1288
سوله : 550
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

100,000,000تومان28,000,000تومان

زمین : 1288
سوله : 550
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 1993
سوله : 1200
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

7,500,000,000تومان

زمین : 1993
سوله : 1200
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

50,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 250000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

50,000,000,000تومان

زمین : 250000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,000,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 200000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 200000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 102000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 102000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 3800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,700,000,000تومان

زمین : 3800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 52372
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 52372

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,500,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 240
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,500,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 180
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,200,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,000,000,000تومان
اجاره کارخانه 5000 متری در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 75
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 75

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

70,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 1500
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

70,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

2,800,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

زمین : 90
سوله : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

2,800,000,000تومان

زمین : 90
سوله : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

8,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی 300 متری در خورین ورامین

زمین : 504
سوله : 400
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

8,000,000,000تومان

زمین : 504
سوله : 400
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

4,500,000,000تومان
٤٠٠متر سوله با ارتفاع ٨متر جهت تولید پوشاک واقع در جاده آدران به سمت شهریار با امکانات زیر: ١-آهنکشی و تمامی تجهیزات و ماشین آلات تولید ٢-سیستم های حفاظتی و حریق ٣-انشعابات قانونی و کامل ٤-دفتر اداری-سالن تولید-سالن برش-غذاخوری-رختکن ٥-امنیت و امکانات کامل شهرکی ٦-قابل اجاره فقط به شرکت یا شخص با برند مناسب و رزومه کاری موجه

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

4,500,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹