مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره ی سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

نام مشاور : hamidjh

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,800,000,000تومان

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 5520
سوله : 1250
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1700
سوله : 540
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 540
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل