مقايسه آگهی ها

صنعت در کشور ما شامل کلیه خدمات صنعتی در کشور میباشد که جهت معاملات این املاک صنعتی گروه املاک صنعتی سوله عهده دار گردیده و این مجموعه در مورد خرید کارخانه صنعتی و زمین صنعتی در کلیه شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی فعال بوده و عمواره بهترین موارد فروش کارخانه اجاره صنعتی و انبار صنعتی داشته است

شهرک صنعتی و منطقه صنعتی در بخش صنعت

غالب کارخانجات صنعتی بهترین منابع کارگاه های تولیدی را در خود دارد و با نیروی کار حذ=رفه ای در بخش صنعت بهترین محصول صنعتی و خدمات صنعتی را در خود دارد

خرید انبار صنعتی کارخانه صنعتی و زمین صنعتی

برای خرید انبار صنعتی و خرید کارخانه صنعتی و کارگاه های صنعتی در بهترین شرایط و بهترین قیمت در اختیار تولید کنندگان دارد و بهترین شرایط را برای تولید کنندگان ایجاد نموده اند خرید کارخانه صنعتی و اجاره انبار صنعتی در کشور از خدمات گروه املاک صنعتی سوله میباشد.

6,750,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 7500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

6,750,000,000تومان

زمین : 7500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

10,000,000,000تومان
فروش سوله 5250 متر شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 65

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره انبار 1800 متری در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 7500
سوله : 1800
صنعتی

نام مشاور : محرمی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1800

صنعتی

نام مشاور : محرمی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,200,000,000تومان
فروش سوله ذون فلزی در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

5,200,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

2,500,000,000تومان
شهرک شهید سلیمی تبریز فروش کارگاه کوچک

زمین : 500
سوله : 270
اداری : 65
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

2,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 270
اداری : 65

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 14086
سوله : 2240
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

3,000,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 800
سوله : 600
اداری : 125
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

3,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 600
اداری : 125

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

400,000,000تومان
اجاره سوله شهرک صنعتی صفادشت با جرثقیل سقفی

زمین : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

400,000,000تومان

زمین : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

2,300,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 1375
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

2,300,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

1,150,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1040
سوله : 500
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

1,150,000,000تومان

زمین : 1040
سوله : 500
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

5,000,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

5,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

80,000,000,000تومان
خرید کارخانه بر جاده مخصوص

زمین : 4300
سوله : 2000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

80,000,000,000تومان

زمین : 4300
سوله : 2000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵