مقايسه آگهی ها

35,000,000,000تومان
فروش مرغداری در منطقه صنعتی گرمدره ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150
مرغداری

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

35,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

2,300,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس