50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000,000تومان

زمین : 400000
سوله : 6000
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

1,500,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1440
اداری : 20

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

4,000,000,000تومان
کارخانه لبنیات شیر ماست دوغ خامه و کره در حال کار در شهر جویبار

زمین : 10000
سوله : 370
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

4,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 370

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در جاده ورامین منطقه قلعه نو

زمین : 20000
سوله : 1700
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1700

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

5,000,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 20000
سوله : 1700
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

5,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1700

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

21,600,000,000تومان
اجاره سوله در جاده قدیم کرج

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

21,600,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 200

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

10,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 8000
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

10,000,000,000تومان

سوله : 8000

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

11,000,000,000تومان
فروش مرغداری مجهز در جاده سنندج با وام بانکی

زمین : 13500
سوله : 3500
اداری : 100
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

11,000,000,000تومان

زمین : 13500
سوله : 3500
اداری : 100

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

7,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 190 متری در شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله

زمین : 2100
سوله : 620
اداری : 60
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

7,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 620
اداری : 60

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

2,300,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 600
اداری : 50

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

35,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150
مرغداری

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

35,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

5,500,000,000تومان
فروش سالن مرغداری در خوانسار استان اصفهان

زمین : 27000
سوله : 12000
اداری : 100
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 27000
سوله : 12000
اداری : 100

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

30,000,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ 720 متر در شهرک صنعتی پرند

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500
مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 500

مرغداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰