11,000,000,000تومان
اجاره سوله 1200متری ارتفاع بلند در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 80000
اداری : 150
معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

11,000,000,000تومان

زمین : 80000
اداری : 150

معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

2,500,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 42000
معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

2,500,000,000تومان

زمین : 42000

معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

2,500,000,000تومان
فروش زمین 10000 متری در شریف آباد منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4200000
معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

2,500,000,000تومان

زمین : 4200000

معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

5,000,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در محدوده کرج تا قزوین/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 600000

معدن

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸